Aktualności

Ogólne

Online prednášky o valašskom kultúrnom dedičstve

Združenie „Pro Carpathia“ vás pozýva na online prednášky o valašskom kultúrnom dedičstve, ktoré sa budú konať od 26. októbra do 26. novembra tohto roku.

Viac informácií o jednotlivých prednáškach už čoskoro
Prednášky uskutočnené v rámci projektu „Popularizácia poznatkov o dedičstve Valašska. Na„ stope valašskej kultúry “spolufinancovaný z rozpočtu provincie Podkarpatsko.

Viac informácií o projekte tu

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020