Aktualności

Ogólne

Prelekcje nt. wołoskiego dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" zaprasza na prelekcje online nt. wołoskiego dziedzictwa kulturowego, które odbywać się będą od 26 października do 26 listopada br.

Więcej informacji o poszczególnych prelekcjach wkrótce.

Prelekcje realizowane w ramach projektu "Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie wołoskim. Na "Szlaku Kultury Wołoskiej" dofinansowanego z  budżetu Województwa Podkarpackiego.
Więcej informacji o projekcie tutaj.Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020