Ogólne

Kategoria aktualności ogólnego przeznaczenia.

xx

Zadanie pn. Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim

Lidia Ogólne

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna zadanie pn. „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego.
Zadanie przyczyni się do:
- rozwoju szlaków kulturowych województwa podkarpackiego w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego,
- zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, poprzez poprawę dostępności oferty Szlaku,
- przygotowania dokumentacji i materiałów dot. Szlaku Kultury Wołoskiej niezbędnych do złożenia aplikacji do systemu Szlaków Kulturowych Rady Europy.

xx

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne

Lidia Ogólne

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

xx

Siódmy numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Siódmy numer „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego” wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

xx

Szósty numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Szósty numer „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego” wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

xx

Piąty numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Piąty numer „Karpackiego Przeglądu Społeczno-Gospodarczego” wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

xx

Czwarty numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Czwarty numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

xx

Trzeci numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Trzeci numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego wydanego w ramach projektu „Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020