Aktualności

Ogólne

Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku - QUEST

W ramach zadania "Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego wykonany został quest "Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku".

Quest zlokalizowany został w Dolinie Rabskiego Potoku, położonej obok Baligrodu, miejscowości lokowanej na prawie wołoskim, z wieloma atrakcjami kulturowymi i przyrodniczymi dla turystów.

Zapraszamy do pobrania questu i życzymy dobrej zabawy i wielu przygód!

Quest do pobrania


Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020