Aktualności

Ogólne

Mieszanie owiec w Koniakowie 2020

W maju 2020 r. w Koniakowie na Ochodzitej odbył się tradycyjny obrzęd mieszania owiec, czyli najbardziej uroczyste święto w kalendarzu pasterskim. W tym roku impreza miała bardziej kameralny charakter. Pomimo braku turystów i przemarszu z owcami przez Koniaków, nie zabrakło tradycyjnych pasterskich obrzędów i dźwięku trombity.  


Fot. Józef Michałek

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020