Aktualności

News

Sheep mixing in Koniaków 2020

In May 2020, in Koniaków in Ochodzita, the traditional rite of mixing sheep was held, i.e. the most solemn festival in the pastoral calendar. This year, the event was more intimate. Despite the lack of tourists and the march with sheep through Koniaków, there were also traditional pastoral rituals and the sound of a thrombita.

Photo Józef Michałek

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020