Aktualności

Ogólne

Konkurs na inicjatywę związaną z kulturą wołoską

Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do konkursu pn. „Na Wołoskim Szlaku…” w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020 na przygotowanie inicjatywy związanej z kulturą wołoską i tradycjami pasterskimi.
Zaproszenie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Termin składania zgłoszeń: 10 sierpnia 2020 r.
Okres realizacji inicjatyw: do 30 października 2020 r.
Ilość inicjatyw przewidzianych do dofinansowania w projekcie: 12

Więcej informacji na stronie 

Fot. Małgorzata Pociask

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020