Aktualności

Ogólne

Interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej” - informacje

Informujemy, że interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej” opracowana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miejsc, wydarzeń, osób i instytucji związanych z dziedzictwem wołoskim w województwie podkarpackim została uzupełniona o trasy redyków. 

Mapa dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020