Aktualności

Ogólne

Zaproszenie do udziału w badaniach karpackich

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza do udziału w badaniach karpackich:

- mieszkańców  obszarów zlokalizowanych w regionach karpackich w polskiej (podkarpackie) i ukraińskiej (lwowskie, iwanofrankowskie, zakarpackie) części Karpat.
- turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach oraz odkrywających atrakcje turystyczne, miejscowości i społeczności żyjące w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

Badania prowadzone są w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-02) w terminie wrzesień - październik 2021 r.

Więcej informacji o badaniach na stronie internetowej PWSW w Przemyślu.
 

Zachęcamy do udziału w badaniach!

fot. Maciej Basta

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020