Aktualności

Ogólne

Pozvánka na účasť na karpatskom výskume

Štátna vysoká škola východnej Európy v Przemyśli vás pozýva na účasť na karpatskom výskume:

- obyvatelia oblastí nachádzajúcich sa v karpatských oblastiach poľskej (Podkarpatskej) a ukrajinskej (Ľvovskej, Ivano-Frankivskej, Zakarpatskej) časti Karpát.
- turisti navštevujúci a odpočívajúci v Karpatoch a objavujúci turistické atrakcie, mestá a komunity žijúce v poľskej a ukrajinskej časti Karpát.

Výskum sa realizuje v rámci projektu „Svet karpatských rozet-akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ (PLBU.01.01.00-18-0365 / 17-02) v období september-október 2021.

Viac informácií o výskume na webovej stránke PWSW v Przemyśli.
 

Odporúčame vám zúčastniť sa výskumu!

foto Maciej Basta

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020