Aktualności

News

Invitation to participate in the Carpathian research

The State Higher School of Eastern Europe in Przemyśl invites you to participate in the Carpathian research:

- inhabitants of areas located in the Carpathian regions of the Polish (Podkarpackie) and Ukrainian (Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia) parts of the Carpathians.
- tourists visiting and resting in the Carpathians and discovering tourist attractions, towns and communities living in the Polish and Ukrainian part of the Carpathians.

The research is carried out as part of the project "The world of Carpathian rosettes - actions to preserve the cultural uniqueness of the Carpathians" (PLBU.01.01.00-18-0365 / 17-02) in the period September - October 2021.

More information about the research on the website of PWSW in Przemyśl.
 

We encourage you to participate in the research!

photo by Maciej Basta

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020