Aktualności

Ogólne

Ankieta na temat potencjału obszaru pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na temat potencjału obszaru pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
Zależy nam bardzo na możliwie rzetelnej informacji - badanie ma charakter anonimowy.

Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji projektu oraz prowadzenia badań naukowych i nie będą udostępniane ani przetwarzane w żadnym innym celu.

wersja polska ankiety: https://forms.gle/qPemMuJmUyYTgQNv9

wersja słowacka ankiety: https://forms.gle/6gGw64x1Yw78c6qE8

wersja ukraińska ankiety: https://forms.gle/xdhapuPDUFJ76wLN6

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020