Ogólne

Kategoria aktualności ogólnego przeznaczenia.

xx

Drugi numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Drugi numer karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

xx

Pierwszy numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturowego

Lidia Ogólne

Pierwszy numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego wydanego w ramach projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020