Aktualności

Ogólne

Bačovské dni 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Kultury Wołoskiej Bačovské dni 2019, który odbędzie się w dniach 13-14.07. 2019 w miejscowości Malatiná na Słowacji.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020