Aktualności

News

Bačovské days 2019

We invite you to the International Wallachian Culture Festival Bačovské days 2019, which will take place from 13-14.07. 2019 in the city of Malatiná in Slovakia.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020