Aktualności

Ogólne

Bačovské dni 2019

Pozývame vás na Medzinárodný valašský festival kultúry Bačovské dni 2019, ktorý sa uskutoční od 13. do 14. júla. 2019 v meste Malatiná na Slovensku.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020