Aktualności

Ogólne

Zaczynamy coroczną przygodę! - Wołoski redyk

Mieszanie Owiec, tym razem na Stecówce w Istebnej. Widok owiec w majowym śniegu to niezwykłe doświadczenie i przyjemny klimat dla wszystkich uczestniczących!

 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020