Aktualności

Ogólne

Začneme každoročné dobrodružstvo! - Valašská provincia

Miešanie oviec, tentokrát na Stecówke v Istebne. Pohľad na ovce v májovom snehu je úžasným zážitkom a príjemnou atmosférou pre všetkých zúčastnených!

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020