Aktualności

News

We start the annual adventure! - Wallachian province

Mixing of sheep, this time at Stecówka in Istebna. The view of sheep in the May snow is an extraordinary experience and a pleasant atmosphere for everyone participating!

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020