Aktualności

Ogólne

Promocja kultury wołoskiej w paryskich szkołach

6 maja 2019 r. odbyły się zajęcia edukacyjne z kultury wołoskiej w ramach zajęć szkolnych. Organizatorzy wzięli także udział w obiedzie z nauczycielami placówki. Dzieci ochoczo uczestniczyły w debacie! 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020