Aktualności

Ogólne

Baca zastąpił pasterza

„Jeszcze w latach 80. XX w. było w Polsce ponad 5 milionów owiec, jednak po roku 1990 liczba tych zwierząt w gospodarstwach gwałtownie zmniejszyła się. Po upadku żelaznej kurtyny ich pogłowie zaczęło raptownie spadać…”(Jacek Stachiewicz).

Więcej informacji o hodowli owiec w Polsce w artykule pt. „Baca zastąpił pasterza” w 5 numerze Karpackiego Przeglądu Społeczno–Kulturalnego. 
http://www.procarpathia.pl/gfx/procarpathia/files/karpacki_przeglad_spoleczno-kulturalny_nr_5.pdf.pdf

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020