Aktualności

Ogólne

Interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej”

Interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej” opracowana została na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miejsc, wydarzeń, osób i instytucji związanych z dziedzictwem wołoskim w województwie podkarpackim. Mapa promuje dziedzictwo wołoskie, Szlak Kultury Wołoskiej oraz opracowane w ramach projektu oferty turystyczne na terenie województwa podkarpackiego, w podziale na: Beskid Niski i okolice, Pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów oraz Bieszczady Zachodnie i Góry Sanocko-Turczańskie. Zawiera 200 odniesień, są to m.in. miejscowości lokowane na prawie wołoskim, drewniane cerkwie i kościoły, bacówki, chyże, miejsca pamięci, zabytki, muzea, atrakcje przyrodnicze oraz baza noclegowa i gastronomiczna.

Link do mapy znajduje się tutaj.

Mapa opracowana została w ramach projektu „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” sfinansowanym przez Województwo Podkarpackie.
 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020