Aktualności

News

Project entitled The Wallachian Culture Trail on the Polish-Ukrainian border "

The Association for the Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia" is implementing a project entitled The Wallachian Culture Trail on the Polish-Ukrainian border ". The project is implemented from October 16, 2019 to October 15, 2020. The leading partner is the "Pro Capathia" Association, the project partner - the Association of local governments "Carpathian Euroregion - Ukraine". The aim of the project is to protect and promote the cultural and historical heritage of the Polish-Ukrainian borderland through the development of the Wallachian Culture Trail on the Polish side and its designation on the Ukrainian side. The project implementation area is the Polish-Ukrainian borderland (Podkarpackie Province, Zakarpattia and Ivano-Frankivsk Oblasts).

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020