Aktualności

News

Good wool for everything!

We cordially invite history lovers to the exhibition "From the woolen herd". The exhibition can be viewed at the Kysucke Museum in Cadca, which is associated with the sale of Olgy Dzurova's products from Liptovský Mikuláš.


Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020