Aktualności

Ogólne

Dobrá vlna na všetko!

Srdečne pozývame milovníkov histórie na výstavu „Z vlneného stáda“. Výstavu si môžete pozrieť v múzeu Kysucké múzeum v Čadci, ktoré je spojené s predajom výrobkov Olgyho Dzurovej z Liptovského Mikuláša.


Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020