Bacówki Cieńków,

Kategoria: Architektura

Współczesna Bacówka przeniesiona ze Stecówki należąca do Szlaku Bacówek Programu Owca +. Do lat 80-tychfunkcjonował tutaj sałasz. Obecnie powrócił tutaj wypas wspólnotowy. Opis architektoniczny: obiekt wąskofrontowy, konstrukcji zrębowej. Bale ociosane czterobocznie, w narożach węgły zakończone na zakładkę prostą bez ostatków. Dach bacówki wykonano w konstrukcji krokwiowej z bantem niskozrębowym. Wejście do bacówki ulokowane jest centralnie, w ścianie szczytowej. Obiekt nakryty jest dachem dwuspadowym z dranic wydłużony jego obrys przed ścianę szczytową.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020