Bacówka „Pod Gojkom” Kamesznica, Beskid Żywiecki

Kategoria: Architektura

Współczesna forma bacówki postawiona z całych bali. Charakterystyczna różnica to forma dachu. Wystające bale ku kalenicy tworzą charakterystyczne rysie. Dach półszczytowy z jego odmianą z więźbą krokwiową. Okap w ścianie szczytowej  zwany też półszczytem górny usytuowany pod kątem pozostawia przestrzeń dla wydostawania się dymu z paleniska. Typ dachu powszechny jest w swojej formie prostej na terenie Podhala. Rozpowszechnił się w nowych formach również n terenie Żywiecczyzny. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020