Bacówka Pod Złotym Groniem

Kategoria: Architektura

Niewielkich rozmiarów bacówka wzorowana na tej zlokalizowanej powyżej na Złotym Groniu. Pełni ona przede wszystkim funkcję edukacyjną dla stworzonego w tym miejscu Karpackiego Etno-Ogrodu. Opis architektoniczny: Bacówka wzniesiona z połowizn bali. Z wejściem usytuowanym w ścianie szczytowej. Ściana szczytowa odeskowana pionowo. Dach dwuspadowy nieco bardziej stromy ze względu na niewielką przestrzeń wewnątrz bacówki. Obiekt należy do „Szlaku Bacówek Programu Owca +”.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020