Bacówka –„U Śpulka” Rycerka pod Małą Raczą, Beskid Żywiecki

Kategoria: Architektura

Bacą jest tutaj Mateusz Micorek. Wyrabia się tutaj sery wołoskie, można napić się żyntycy, skosztować baraniny

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020