Brenna Bukowa, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Chałupa wąskofrontowa, niskozrębowa, dwuizbowa z komorą. Wykonana z połowizn belek zawęgłowanych na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy. Zachowana dawna stolarka okienna. Lico ścian zostało zatynkowane i pomalowane

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020