Cecha, karb Małopolska

Kategoria: Kultúra

Współcześnie owce znaczy się kolorową farbą na sierści oraz kolczykiem.

Na mocy rozporządzenia z 2004 r. wszystkie owce przeznaczone do handlu na terenie Unii Europejskiej muszą posiadać dwa kolczyki w uszach, z których jeden (w lewym uchu) powinien zawierać elektroniczny identyfikator (chip). Zwierzęta przeznaczone do handlu na terenie Polski powinny mieć jeden zwykły kolczyk (w prawej małżowinie usznej). Kolczyki dla owiec wykonane są z plastiku, o wymiarach 45x38 mm) mają jaskrawy kolor (pomarańczowy) z wyraźnym numerem nadrukowanym laserowo. Kolczyki posiadają metalowy czpień umożliwiający szybkie i bezpieczne przebicie ucha owcy.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020