Izba Regionalna u Brzezinów, Cisownica ul. Pod Czantorią, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Izba Regionalna utworzona przez Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w 2001r. Autentyczna chałupa rodziny Brzezinów znajduje się na zboczu Goruszki, nad brzegiem potoku Przykopa. Chałupa ta to przykład typowego gospodarstwa z I poł. XX w. Ekspozycja obejmuje wystawę etnograficzną, obrazującą autentyczne wyposażenie i funkcjonowanie dawnego gospodarstwa. Opis architektoniczny: Chałupa jednotraktowa, szerokofrontowa, dwuizbowa z charakterystyczną pawłaczką- werandą, która prowadzi do kumory i  kuchni, gdzie zgromadzono liczne eksponaty. Pod nią znajduje się kamienna piwnica.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020