Kozia Zagroda, Brenna Centrum, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Oryginalna breńska chałupa z częściowo autentycznym wyposażeniem z 1928 r., w której prowadzone są warsztaty regionalne. Właściciele dbają o autentyzm zagrody poprzez wprowadzenie żywego inwentarza, rekonstrukcję kolyby, koszoru ze zwierzętami oraz owczarni z XIX w. Kozia Zagroda należy do Ogólnopolskiej sieci Zagród Edukacyjnych, prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020