Muzeum Jana Wałacha, Andziołówka, Istebna, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Pracownia wybitnego malarza Jana Wałacha to dzisiaj jego muzeum biograficzne. Zabytkowy obiekt powstał w 1922r. Konstrukcję ścian wsparto  na wysokiej podmurówce. Na niej położono bale świerkowe, tworzące wysokie pomieszczenie o nietypowej jak na chałupę wysokości powały. Ze względu na gromadzone i eksponowane  w tym pomieszczeniu obrazy było to uzasadnione. Na posesji ulokowana jest także bardzo stara chałupa artysty, pochodząca z 1865 r. o konstrukcji zrębowej, z charakterystycznym kozubkiem w ścianie szczytowej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020