Stara Zagroda, Ustroń Centrum, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Dom pochodzi z 1768r., w zagrodzie znajdowała się również  stodoła datowana na koniec XVIII w. W 1980 r. budynek mieszkalny oraz stodoła zostały wpisane do rejestru zabytków. Stan budynków pogarszał się, dlatego podjęto decyzję o transferze stodoły do skansenu w Chorzowie. Chałupa natomiast została zrekonstruowana in situ i uruchomiono w 1998r. prywatne Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020