Trzy Kopce Wiślańskie, Brenna, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Jest to przykład chałupy dwuizbowej szerokofrontowej, z sienią usytuowaną na środku. Chałupa od strony zachodniej umocowana jest na kamiennej podmurówce, wzniesiona z połowizn łączonych na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy z daszkiem przyzbowym, pokryty płytkami azbestowymi.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020