Wisła Centrum, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Przykład domu odrestaurowanego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bez naruszenia pierwotnego charakteru drewnianej chałupy. Obiekt szerokofrontowy pierwotnie dwuizbowy z sienią ulokowaną na środku. Dach dwuspadowy, ostry z daszkiem przyzbowym w ścianach szczytowych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020