Wisła, Nowa Osada

Kategoria: Architektura

Chałupa szerokofrotnotwa, dwuizbowa z sienią pośrodku. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym, przyzbowym. W domu tym mieszkała naprawiaczka, kobieta zajmująca się m.in. nastawianiem kości.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020