Redyk Wiślański – Mieszanie owiec na Cieńkowie 2018

Redyk Wiślański – Mieszanie owiec na Cieńkowie.

20.05.2018

Od niedzieli 20 maja na halach Cieńkowa znów pasą się owce. Tegoroczny sezon wypasu rozpoczął się tradycyjnym obrzędem mieszania, czyli połączenia zwierząt w jedno stado.

Redyk Wiślański to już tradycja. Właśnie w ten dzień gospodarze, przy asyście licznie zgromadzonej widowni, przyprowadzają swoje owce i oddają we władanie bacy, który zajmuje się stadem aż do jesieni. Po przybyciu gazdów ze zwierzętami na miejsce ceremonii na Cieńkowie, modlitwę odmówił ks. Marek Michalik, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle Czarne. Następnie poświęcenia owiec dokonał główny baca Henryk Figura, a ich okadzenia Jan Kędzior. Symbolikę obrzędu przybliżył publiczności baca Michał Milerski z czeskiego Nydku.

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyła góralska muzyka, tańce i śpiewy. O program artystyczny zadbały: Zespół Regionalny „Wisła” wraz z kapelą, kapele góralskie „Wista” i „Beskidzcy Zbóje”, męska grupa śpiewacza „Grónie” oraz żeńska grupa wokalna z Istebnej. Nie mogło zabraknąć również pokazów, degustacji i prelekcji na temat owczych serów, które prowadził Józef Michałek. Ponadto najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli spróbować swoich sił w grze na tradycyjnym instrumencie pasterskim – trombicie. Oczywiście podczas imprezy serwowano dania popularne w regionie, m.in.: gulasz z baraniny, kiełbasę z baraniny, buchtę, kołocze i herbatę z zielin.

Program imprezy: W programie imprezy, nawiązującej do wiosennego wyprowadzenia owiec na hale, znalazły się występy góralskich kapel i grup folklorystycznych: kapeli góralskiej WISTA, męskiej grupy śpiewaczej GRÓNIE, zespołu regionalnego WISŁA, żeńskiej grupy wokalnej z Istebnej, kapeli góralskiej WISŁA oraz kapeli góralskiej BESKIDZCY ZBÓJE, a także prelekcja i pokaz wyrobu owczych serów połączone z degustacją czy konkurs gry na trombicie

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020