Aktualności

Mieszanie Owiec w Koniakowie

Miejsce imprezy: Centrum Pasterskie - Koniaków Szańce 33, 

Termin: 1.05.2019
Organizator: Centrum Pasterskie w Koniakowie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów na tradycyjny obrzęd mieszania owiec, który odbędzie się w Koniakowie u bacy Piotra Kohuta i tym samym rozpocznie trwający do św. Michała wypas owiec na halach.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020