Aktualności

Seminarium naukowe w Zagrodzie Magija

19 października 2018 r., w Zagrodzie Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne) w  godzinach 10.00 – 15.00 miało miejsce seminarium naukowe, podczas którego zostały przedstawione cztery prezentacje dotyczące projektu „Szlak Kultury Wołoskiej".

Były to:

1. „Kultura materialna i duchowa na pograniczu polsko-słowackim”- prowadzący Robert Bańkosz,  ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty, autor publikacji naukowych dotyczących tradycji i bogatej kultury materialnej i duchowej mieszkańców Karpat. W swojej prezentacji skupił się na przedstawieniu codziennego życia mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego – na ich budownictwie, architekturze drewnianej sakralnej, strojach, narzędziach i materiałach wykorzystywanych do pracy oraz kulturze duchowej – wierzeniach, obrzędach związanych z rokiem kalendarzowym i regijnym.

2. „Na niespokojnym pograniczu - subiektywna historia Bieszczadów” - Łukasz Bajda - doktor nauk humanistycznych, historyk, przewodnik beskidzki w swojej prezentacji przedstawił cienie i blaski codziennego życia mieszkańców pogranicza, do których można dotrzeć poprzez odszukanie zapisków z dawnych ksiąg, sądowych akt oraz wycinków gazet. Z jego prelekcji dowiedzieć się można wielu ciekawostek na temat rabunków, napadów i zbójnikowania w tej części Karpat.

3. Lira korbowa – narrator dziejów. Tradycje wędrownych lirników w kręgu kultury Karpat – Maciej Harna - muzyk, założycie zespołu Matragona, nauczyciel akademicki swoją prelekcję poprowadził prezentując uczestnikom instrument – lirę korbową i jej różne warianty. Przedstawił historię tegoż instrumentu oraz skupił się na analizie tradycyjnych pieśni dziadowskich, które na swój artystyczny sposób opowiadają o życiu i historiach ludzi. Wędrowni lirnicy byli ówczesnymi przekazicielami informacji i różnorodnych wiadomości między wioskami, regionami niczym współczesne media.

4.  „Instrumenty pasterskie Karpat” - Józef Sowa, znawca i popularyzator karpackich instrumentów muzycznych zaprezentował nam ich całą bogatą kolekcję. Opowiadając o życiu ludzi w górach i kulturze pasterskiej podkreślił jak istotne i niezbędne w tej kulturze były tradycje muzyczne. Zaprezentował całe spektrum instrumentów pasterskich od dzwonków, piszczał, sopiłek, drumli, trombit, po dudy opisując ich budowę i grając na każdym z nich tradycyjne melodie, o których specjalnym przeznaczeniu także opowiadał. Każdy z uczestników seminarium miał możliwość samodzielnego spróbowania gry na instrumencie.

W seminarium wzięło udział 25 osób, które dzięki bogatemu w treści programowi poszerzyły swoją wiedzę na temat kultury tej części Karpat.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020