Aktualności

Wyniki konkursu fotograficznego "Szlak Kultury Wołoskiej"

Z radością pragniemy poinformować, że wybrano zwycięzców konkursu fotograficznego "Szlak Kultury Wołoskiej".

Do konkursu wpłynęło 36 fotografii. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wyłoniła zwycięzców:

I miejsce fotografia pn. "Redyk", autor Paweł Malarczyk

II miejsce cykl fotografii pn. "Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej", „Cerkiew w Kotani”, „Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej” , autor Piotr Tomala

III miejsce fotografia pn. "Drzwi do historii wołoskiej", autor Bartosz Konopka

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Nagrodzone fotografie:

I miejsce, Paweł Malarczyk, "Redyk"

  

II miejsce, Piotr Tomala, "Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej"

 „Cerkiew w Kotani”

  

 „Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej”

 III miejsce, Bartosz Konopka, "Drzwi do historii wołoskiej”

 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020