Aktualności

Wyniki konkursu fotograficznego "Szlak Kultury Wołoskiej w obiektywie"

Do konkursu "Szlak Kultury Wołoskiej w obiektywie" wpłynęły 62 fotografie. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wyłoniła zwycięzców:

1. miejsce fotografia pn. "Jesienne trombity", autor Ariel Olejnik

2. miejsce fotografia pn. "Poza szlakiem", autorka Anna Padamczyk-Budzyn

3. miejsce fotografia pn. "Pamiątki po kulturze wołoskiej", autorka Agnieszka Szuwarzyńska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim autorom nadesłanych prac za udział w konkursie.

Konkurs zrealizowany został w ramach zadania "Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim" ze środków Województwa Podkarpackiego.

1. miejsce fotografia pn. "Jesienne trombity", autor Ariel Olejnik

2. miejsce fotografia pn. "Poza szlakiem", autorka Anna Padamczyk-Budzyn

3. miejsce fotografia pn. "Pamiątki po kulturze wołoskiej", autorka Agnieszka Szuwarzyńska

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020