Produkt turystyczny

1 TRASA REDYKÓW - Wypas owiec w Gminie jabłonka na Orawie

Na terenie Orawy wypas sałaśniczy prowadzony jest nieprzerwanie od XVI w. Swoją genezą sięga do wędrówek wołoskich odbywających się w Karpatach

Opis produktu

Miejsce wypasu: Chyżnik, nad Jeziorem Orawskim

 

1. Trasy wiosennego przepędu owiec na letnie pastwiska – redyki.

Stare Bystre – Czarny Dunajec – Baligówka – Piekielnik – Jabłonka – Chyznik

 Ilość owiec: 800 szt. krów 10 szt.

2. Wypas redykowy: Baligówka – hyznik - Baligówka

3. Trasy jesiennego przepędu owiec z letnich pastwisk do miejsc zimowania. Redyk jesienny

Hyznik – Jabłonka – Piekielnik – Baligówka – Czarny Dunajec – Stare Bystre

 Ilość owiec: 800 szt.

4. Redyk – wydarzenie, festiwal kultury wołoskiej. Wydarzenie turystyczne.

Redyk: Baligówka – Stare Bystre. Termin: październik

5. Użytkowanie mleczne: Tak. Wyrób serów w bacówce Baligówka

Dodatkowe informacje

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020