Miejsce związane z kulturą

GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami...

Gorczański Park Narodowy

Opis miejsca

obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Powstał z uwagi na konieczność ochrony pięknego krajobrazu i przyrodniczych walorów obszaru Gorców. Najstarszym zabytkiem Gorczańskiego Parku Narodowego jest kapliczka Bulandy na Polanie Jaworzyna Kamienicka, ufundowana przez Tomasza Chlipałę, słynnego w tych okolicach bacę.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020