Miejsce związane z kulturą

GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami...

Hale Gorcowskie

Opis miejsca

rozległe hale, znajdujące się na wschodnich stokach bocznego grzbietu Jaworzynki Gorcowskiej (Piorunowca). Dawniej intensywnie użytkowane pastersko. Stały tutaj liczne szałasy i stodoły a łąki regularnie były koszone. Mieszkańcy Ochotnicy Dolnej wypasali na nich swoje owce, w sezonie letnim tętniło tutaj życie pasterskie. Obecnie polany częściowo zaczynają zarastać. W pobliżu Studencka Baza Namiotowa GORC.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020