Miejsce związane z kulturą

GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami...

Jaworzynka Gorcowska – szczyt w paśmie Gorca

Opis miejsca

przez miejscową ludność nazywany Piorunowcem. Jego nazwa nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce w 1927 r. – piorun uderzył wtedy w szałas pasterski, w którym schronili się turyści uciekający przed burzą. Niedaleko stąd znajduje się jaskinia Wietrzna Dziura, jedna z ciekawszych gorczańskich jaskiń.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020