Miejsce związane z kulturą

GORCE: Ochotnica – za górami, za lasami...

Rusnaki – przysiółek Ochotnicy Dolnej

Opis miejsca

Nazwa pochodzenia wołoskiego nawiązująca do ludności ruskiej, która przybyła ze wschodu; również popularne w tych okolicach nazwisko, noszone przez potomków dawnych pasterzy. Pomiędzy osiedlem Rusnaki a Gorcowe po lewej stronie potężny, stary jawor o rozłożystej koronie. Na jego pniu powieszona przez lokalnych mieszkańców kapliczka Matki Bożej z 1964 r.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020