Produkt turystyczny

1 TRASA REDYKÓW - Wypas owiec w Gminie Brenna

Wypas owiec w Gminie Brenna

Na terenie Beskidu Śląskiego wypas szałaśniczy prowadzony jest nieprzerwanie od XVI w. Swoją genezą sięga do wędrówek wołoskich odbywających się w Karpatach.

Opis produktu

Miejsce wypasu: Brenna. Górki Wielkie – Bucze. Górkie Wielkie – Grapka Jaworze.

1. Trasy wiosennego przepędu owiec na letnie pastwiska – redyki.

Górki Wielkie - Bucze

2. Wypas redykowy:  Bucze – Grapka

Owce 150 szt . 15 km.

3. Trasy jesiennego przepędu owiec z letnich pastwisk do miejsc zimowania. Bucze

4. Redyk – wydarzenie, festiwal kultury wołoskiej. Wydarzenie turystyczne.

Redyk Bucze. Termin: Maj

5. Użytkowanie mleczne: Brak.


Dodatkowe informacje

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020