Publikacje

Duchowne i materialne skarby kolonizacji wołoskiej

Terytorium regionu Górnego Szaryszu, położonego w północno-wschodniej części Słowacji na pograniczu słowacko-polskim, posiada bezcenne zabytki historyczne, z których niektóre znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Właśnie taka nagroda świadczy o wyjątkowości tego regionu, gdzie na tak niewielkim terytorium istnieje wyraźna tożsamość dwóch kultur – Wschodu i Zachodu. Przeniknięcie tych kultur jest właśnie w regionie Górnego Szaryszu. Region z piękną i bogatą skarbnicą prosto niewyczerpalnych przyrodniczych,krajobrazowo-ekologicznych piękności jest stosunkowo mało odkryty przez turystów. Jego terytorium jest predestynowane do rozwoju turystyki we wszystkich jej formach.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020